sunnuntai 20. kesäkuuta 2010

Pieni rukousopas 2/4: Rukouksen suorittaminen

Seuraavaksi käydään läpi rukouksen pakolliset osat. Olen lisännyt joukkoon myös sunnan mukaiset rukouksen osat sulkuihin. Niiden suorittaminen rukoilun yhteydessä on suositeltavaa, mutta ei pakollista. Aamurukous sisältää kaksi rakaa eli yksikköä, päivän rukoukset kukin neljä rakaa ja auringonlaskun aikaan suoritettava rukous kolme rakaa.

1. Aikomus. Se määrittää kaiken tekemisen ja voidaan lausua mielessä ennen rukoilun aloittamista.

2. Pakollisen rukouksen aikana seisotaan, jos se on suinkin mahdollista. Jos et pysty seisomaan, rukoile istualtasi. Jos et pysty istumaan, rukoile kyljelläsi.

3. Avaustakbirin lausuminen. Takbir koostuu Allahu akbar - lauseen sanomisesta ja se aloittaa rukouksen. Suuntaa katseesi paikkaan, johon aiot kumartua (ja nosta samanaikaisesti kädet siten, että sormenpäät ovat korvanlehtien korkeudella).

(4. Avausdu'an lausuminen. Aseta oikea käsi vasemman käden päälle rintakehälle ja lausu "Subhanakalla-humma wa bihamdik, wa tabarakas-muka, wa ta'ala jadduk, wa La Illaha Ghayruk" (Allah, Sinun on kunnia ja siunattu olkoon nimesi ja kunnioitettu olkoon valtakuntasi. Ei ole muuta jumalaa kuin Jumala.) Sitten resitoi "Audhu billahi minash shaytanir rajeem" pyytääksesi suojelusta Saatanalta.)

5. Al-Fatihah-suuran (Avauksen suuran) resitoiminen. Al-Fatihah-suura menee seuraavasti:
Bismillah ir-Rahman ir-Raheem.
Al-Hamdu lillahi Rabbil Aalamiin.
Ar-Rahman ir-Rahiim.
Maaliki yawmid-diin.
Iyyaaka nàbudu wa iyyaaka nasta in.
Ihdinas Siraatal Mustaqiim -
siraatal-ladhiina an amtaalayhim-gayril-magdhuubi-alayhim-waladdaaalliin

(Ylistys Jumalalle, maailmojen Valtiaalle,
armolahjojen Antajalle, laupiaalle Ohjaajalle ja Siunaajalle,
jonka hallussa yksin on Tilinteon päivä.
Sinua ainoata palvelemme, Sinua huudamme avuksi.
Ohjaa meidät oikeata tietä,
niiden tietä, joiden osana on Sinun mielisuosiosi
ei niiden tietä, jotka ovat Sinun vihasi alaisia, eikä niiden, jotka harhaan eksyvät)

(6. Koraanin resitoiminen. Voit rukoilla esimerkiksi Ikhlasin suuran "Bismillahir rahmanir raheem. Qul hu-wallaahu Ahad, Allaahus Samad. Lam yalid, wa lam yuulad. Walam yakulla huu kufuwan ahad" (Jumalan, armeliaan armahtajan nimeen. Hän on ainoa. Allah on ikuinen, absoluuttinen. Hän ei siitä eikä Häntä ole siitetty. Eikä ole ketään muuta niin kuin Hän.) Sitten lausu Allahu akbar.)

7. Kumartuminen. Kumarru eteenpäin ja aseta kädet polvillesi. Resitoi kolme kertaa "Subhana Rabbiy al-Adeem" (Kunnia Jumalalle).

8. Nouse seisomaan. Nosta pää ja nouse kumarruksesta, kunnes selkärankasi on palautunut suoraksi ja lausu samalla "Sami alahu Liman Hamidah, Rabbana Lakal Hamd" (Jumala hyväksyy jokaisen, joka on Hänelle kiitollinen; Jumalamme, ylistys Sinulle). Lausu Allahu akbar.
9. Polvistuminen. Polvistu, kunnes lihaksesi asettuvat paikoilleen. Polvistumisen aikana kasvot, kädet, polvet ja jalat koskettavat maata ja lausu "Subhana Rabbiy al- Ala" (Jumala, Sinun on kaikki kunnia) kolme kertaa. Nouse istumaan jalkojesi päälle ja lausu Allahu akbar. Pidä hetki taukoa, sitten polvistu uudelleen ja toimi kuten ensimmäisen polvistumisen aikana. Lausu lopuksi Allahu akbar ja nouse seisomaan. Tämä päättää ensimmäisen rakan.

10. Al-Fatihah-suuran (Avauksen suuran) resitoiminen. Resitoi uudelleen Avauksen suura, kuten edellä on neuvottu (ja jokin sinulle helposti muistettava Koraanin suura).

11. Polvistu kahdesti, kuten edellä, ja jää sen jälkeen istumaan. Resitoi seuraavasti:
"At-tahiyyato, lillahi was salawato wattayyibat..
As-salamu alayka ayyuhan nabiyu wa rahmatulllahi wa baraktuh.
As-salamu alayna wa ala ibadillahis saliheen.
Ashhadu an la ilaha illallahu, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh"
(Kaikki kunnioitus, palvonta ja pyhyys kuuluvat Jumalalle. Rauha Profeetalle ja Jumalan siunaukset hänelle. Tulkoon rauha kaikille Jumalan uskollisille palvelijoille. Todistan, ettei ole muuta jumalaa kuin Jumala ja Muhammad on Hänen lähettiläänsä) ja pidä samalla oikean käden pikkusormea ojennettuna suoraksi korostaaksesi Jumalan ykseyttä.

Resitoi sitten "Rabbana atina fiddunya hasanatun wa fil akhirati hasanatun wa khina adhabannar" (Jumala, suo meille parasta tässä maailmassa ja parasta tuonpuoleisessa ja säästä meidät Helvetin tulelta).

12. Salaamin lausuminen. Lausu "Salam aleikum wa rahmatullah" sekä oikealle että vasemmalle puolelle päätä kääntäen. Tämä päättää rukouksen toisen rakan. Muissa kuin aamurukouksessa on neljä tai kolme rakaa, joten jatka niissä resitoimalla Al-Fatihah-suura (Avauksen suura) resitoimatta muuta Koraanista ja päätä rukous aina salaamin lausumiseen.

3 kommenttia:

 1. salam sisko

  Ohjeen kohdassa 11 ihmetyttää se pikkusormi..

  Pitäisi kai olla etusormi? Onko vahingossa tullut virhe vai joku syy?

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Kirjoittaja on poistanut tämän kommentin.

   Poista
  2. Wa alaykum salam Anonyymi,
   kiitos hyvästä huomiosta! Minun täytyy tarkastaa tämä asia siitä lähteestä, josta otin tämän rukousohjeen. Muistelen kyllä muutama vuoden takaa, että anoppini (syntyperäinen muslimi, joka seuraa maliki-koulukuntaa) olisi käyttänyt nimenomaan pikkusormea. Tarkastan kuitenkin asian, etten vahingossa ohjaa ketään tekemään väärin.

   Poista

Tervetuloa kommentoimaan tekstejäni. Blogini on kommenttiystävällinen - varaan kuitenkin itselleni oikeuden olla julkaisematta kommentteja, jotka loukkaavat minua tai islamin uskoa.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...