lauantai 1. tammikuuta 2011

Islamin suhtautuminen uniin ja niiden tulkintaanLähde: http://24t.webnode.com/news/
nukkuuko-lapsesi-tarpeeksi-hyvin-/
Olen nähnyt viime aikoina useita mielenkiintoisia unia. Suurin osa niistä on liittynyt jollakin tapaa islamilaiseen identiteettiini ja asioihin, joita olen pohtinut muslimina. Osa on ollut hyvinkin henkilökohtaisia, ja merkittävässä osassa olen tavalla tai toisella pohtinut erityisesti hijabin käyttöä. En käytä vielä hijabia kokoaikaisesti, joten ehkäpä heijastumana siitä olen unissani kulkenut huivi päässä tuttujeni ja tuntemattomien seurassa.

Hijab- ja islamteema ovat toistuneet unissani niin usein, että päätin ottaa tarkemmin selvää siitä, miten islam suhtautuu uniin ja niiden tulkintaan. Seuraavassa on suositulta Islam Question & Answer-fatwasivustolta löytynyt vastaus miettimääni kysymykseen. Kyseisen sivuston vastaukset ovat yleensä ottaen pitkiä ja useaan eri lähteeseen (Koraaniin, haditheihin ja sunnaan) nojaavia, joten olen lyhentänyt hieman vastausta yrittäen kuitenkin säilyttää olennaisimmat kohdat.

Vastauksessa käy ilmi esimerkiksi seuraavat asiat:
*millaisia haditheja uniin liittyy
*millaisiin eri tyyppeihin unet voidaan jakaa
*kuinka profeettojen (rauha heille kaikille) unet poikkeavat muiden ihmisten unista
*kuinka nähdä mahdollisimman todenmukaisia unia
*mitä tehdä hyvän unen näkemisen jälkeen
*kuinka unia voidaan tulkita
---

Dreams and dream interpretation

Praise be to Allaah.

True dreams are a part of Prophethood, as it was reported that the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) said: “True dreams are one of the forty-six parts of Prophethood.” (al-Bukhaari, 6472; Muslim, 4201)

Dreams marked the onset of Revelation. (al-Bukhaari, 3; Muslim, 231)

The truthfulness of the dream is related to the sincerity of the dreamer. Those who have the most truthful dreams are those who are the most truthful in speech. (Muslim, 4200)

Towards the end of time, hardly any dreams will be untrue. The Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) said: “That will be because the Prophethood and its effects will be so far away in time, so the believers will be given some compensation in the form of dreams which will bring them some good news or will help them to be patient and steadfast in their faith.” (al-Bukhaari, 6499; Muslim, 4200)

Dreams are of three types: rahmaani (those that come from Allaah), nafsaani (psychological, they come from within a person) and shaytaani (those that come from the Shaytaan). The Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) said: “Dreams are of three types: a dream from Allaah, a dream which causes distress and which comes from the Shaytaan, and a dream which comes from what a person thinks about when he is awake, and he sees it when he is asleep.” (al-Bukhaari, 6499; Muslim, 4200)

The dreams of the Prophets are wahy (revelation) for they are protected from the Shaytaan. The Ummah is agreed upon this. This is why Ibraaheem set out to fulfil the command of Allaah to sacrifice his son Ismaa’eel when he saw that in a dream; may peace be upon them both.

The dreams of people other than the Prophets are to be examined in the light of the clear Wahy [i.e., the Qur’aan and Sunnah]. If they are in accordance with the Qur’aan and Sunnah, all well and good; otherwise, they should not be acted upon. This is a very serious matter indeed, for many of the innovators among the Sufis and others have gone astray because of this.

Whoever wants to have true dreams should strive to speak honestly, eat halaal food, adhere to the commandments of sharee’ah, avoid that which Allaah and His Messenger (peace and blessings of Allaah be upon him) have forbidden, sleep in a state of complete purity facing the Qiblah, and remember Allaah until he feels his eyelids drooping. If he does all this, then his dreams can hardly be untrue.

The most truthful of dreams are those that are seen at the time of suhoor [just before dawn], for this is the time when Allaah descends and when mercy and forgiveness are close. It is also the time when the devils are quiet, unlike the time of darkness just after sunset, when the devils and devilish souls spread out. (See Madaarij al-Saalikeen, 1/50-52)

Al-Haafiz ibn Hajar said: All dreams are either of two types:

1) True dreams. These are the dreams of the Prophets and of the righteous people who follow them. They may also happen to other people, but this is very rare, such as the dream of the kaafir king which was interpreted for him by Yoosuf (peace be upon him). True dreams are those which come true in real life as they were seen in the dream.
2) Mixed up false dreams, which warn of something. These are of different types:
- games of the Shaytaan to make a person distressed, such as when he sees his head cut off and he is following it, or he sees himself falling into a crisis and cannot find anyone to save him from it, and so on.
- when he sees some of the angels telling him to do something forbidden, or other things that cannot possibly make sense.
-when he sees something that happens to him in real life, or he wishes it would happen, and he sees it very realistically in his dream; or he see what usually happens to him when he is awake or what reflects his mood. These dreams usually speak of the future or the present, rarely of the past.

(See: Fath al-Baari, 12/352-354)

Abu Sa’eed al-Khudri (may Allaah be pleased with him) said: the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) said: “If any one of you sees a dream that he likes, this is from Allaah, so let him praise Allaah for it and talk about it to others. If he sees other than that, a dream that he dislikes, this is from the Shaytaan, so let him seek refuge with Allaah from its evil and not mention it to anyone, for it will not harm him.” (Narrated by al-Bukhaari, 6584, and Muslim, 5862).

It was reported from Jaabir (may Allaah be pleased with him) that the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) said: “If any one of you sees a dream that he dislikes, let him spit to his left three times, and seek refuge with Allaah from the Shaytaan three times, and turn over from the side on which he was sleeping.” (Narrated by Muslim, 5864)

Ibn Hajar said: to sum up what has been said about good dreams, we may say three things:
A person should praise Allaah for the good dream
He should feel happy about it
He should talk about it to those whom he loves but not to those whom he dislikes.
To sum up what has been said about bad dreams, we may say four things:
He should seek refuge with Allaah from the evil of the dream
He should seek refuge with Allaah from the evil of the Shaytaan
He should spit to his left three times when he wakes up
He should not mention it to anyone at all.
In conclusion, there are six things to do, the four mentioned above, plus praying two rak’ahs, for example, and turning over from the side on which one was lying to lie on one’s back, for example.

(See Fath al-Baari, 12/370.)

Imaam al-Baghawi said: Know that the interpretation of dreams falls into various categories. Dreams may be interpreted in the light of the Qur’aan or in the light of the Sunnah, or by means of the proverbs that are current among people, or by names and metaphors, or in terms of opposites. (Sharh al-Sunnah, 12/220)

He gave examples of this, such as:
1) Interpretation in the light of the Qur’aan: such as a rope meaning a covenant, because Allaah says (interpretation of the meaning): “And hold fast, all of you together, to the Rope of Allaah…” [Aal ‘Imraan 3:103]
2) Interpretation in the light of the Sunnah: such as the crow representing an immoral man (faasiq), because the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) called it such.
3) Interpretation by means of proverbs: such a digging a hole meaning a plot, because people say “Whoever digs a hole will fall in it.”
4) Interpretation by means of names: such as seeing a man called Raashid meaning wisdom.
5) Interpretation by means of opposites: such as fear meaning safety, because Allaah says (interpretation of the meaning): “And He will surely give them in exchange a safe security after their fear” [al-Noor 24:55]

Islam Q&A
Sheikh Muhammed Salih Al-Munajjid

Lähde ja vastaus kokonaisuudessaan: http://www.islam-qa.com/en/ref/6537/dream

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Tervetuloa kommentoimaan tekstejäni. Blogini on kommenttiystävällinen - varaan kuitenkin itselleni oikeuden olla julkaisematta kommentteja, jotka loukkaavat minua tai islamin uskoa.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...