maanantai 1. huhtikuuta 2013

Kirja-arvio: Kulttuuri, paikka ja muuttoliike

Liisa Malkin, Stanfordin yliopistossa työskentelevän pakolaisuuteen ja ylirajaiseen liikkuvuuteen perehtyneen suomalaistutkijan, viisi esseetä on suomennettu ja koottu yksien kansien väliin teoksessa Kulttuuri, paikka ja muuttoliike. Malkki on akateemiselta taustaltaan antropologi ja tehnyt väitöskirjaansa liittyvää etnografista kenttätyötä Tansaniassa hutupakolaisten keskuudessa. Nyt arvioitavana olevan teoksen jokaisessa esseessä Malkki viittaa kenttätyöhönsä, mutta kussakin esseessä aina uudesta näkökulmasta.

Teoksen ensimmäinen essee keskittyy Malkin kriittisiin näkemyksiin oletetusta kansallisesta järjestyksestä - siitä, että kansojen oletetaan olevan paikallaan pysyviä ja kansallisvaltioiden rajoiltaan yhtä selkeitä kuin koulukartaston värikkäästi ja lähes kliinisesti toisistaan erotetut maat. Toisaalta Malkki tekee kiinnostavia huomioita maahan ja puihin liittyvään retoriikkaan, esimerkiksi siihen, että ihmisillä sanotaan olevan juuret ja että pakolaiset ovat "juuriltaan kiskottuja". Toisessa esseessä paneudutaan kansainvälisyyteen ja kansojen kuviteltuun yhteisöön, jossa Malkki kirjoittaa esimerkiksi elokuvasta A Global Affair ja siitä, kuinka globaalista perheestä on tavattu puhua eri lähteissä. Kolmas essee keskittyy pakolaisuuden teemoihin, erittelee pakolaistutkimusta ja esimerkiksi sitä, kuinka antropologien ei ole aina katsottu sopivaksi tutkia tätä ilmiötä sen jatkuvan elävyyden vuoksi. Neljännessä esseessä Malkki tarkastelee pakolaisia humanitaarisen avustustoiminnan kohteina. Pakolaisten onkin usein nähty olevan nimenomaan toiminnan kohteita, ei niinkään aktiivisia toimijoita. Tullakseen huomioiduksi pakolaisena yksilön täytyy lisäksi olla ulkomuodoltaan ja olemukseltaan tietynlainen: avuton  ja vailla omaisuutta. Tähän teemaan ja uutisten tapaan kuvata pakolaisia Malkki palaa vielä viidennessä esseessään, jossa hän pohtii lisäksi median ja antropologian välistä eroa - ja toisaalta joissakin tapauksissa myös yhtäläisyyksiä. Viimeisessä luvussa Malkki on koonnut käymäänsä kirjeenvaihtoa väitöskirjaa valmistelevan opiskelijan kanssa, jossa hän käy läpi erityisesti etnografisen kenttätyön arkea ja eri ulottuvuuksia.

Kulttuuri, paikka ja muuttoliike on vakuuttava esitys pakolaisuudesta ja globaalista liikkuvuudesta antropologisesta näkökulmasta. Malkki osaa esittää kriittisiä ja perusteltuja näkemyksiä aiheista, joihin hän on ilmeisen perehtynyt. Malkin käyttämät esimerkit ovat sekä akateemiselta maailmasta että populaarikulttuurista. En ole lukenut alkuperäisiä esseitä englanniksi, mutta suomennokset vaikuttavat ansiokkaan sujuvilta. Edellä mainituista aiheista kiinnostuneelle lukijalle tämä teos on lukuelämys.

Tekniset tiedot:
Malkki, Liisa: Kulttuuri, paikka ja muuttoliike
Suomentajat: Laura Huttunen ja työryhmä
ISBN: 978-951-768-375-3
Vastapaino 2012
Nidottu, 283 s.
Kirjastoluokka: 30.12

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Tervetuloa kommentoimaan tekstejäni. Blogini on kommenttiystävällinen - varaan kuitenkin itselleni oikeuden olla julkaisematta kommentteja, jotka loukkaavat minua tai islamin uskoa.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...