lauantai 8. helmikuuta 2014

Lapset ja nuoret, tietotekniikka ja (maahan)muutto

Luin hiljattain eräästä pari viikkoa sitten pidetystä nuoriin, (maahan)muuttoon ja tietotekniikkaan liittyvästä keskustelusta. Siinä oli nostettu mielestäni esiin monia varteen otettavia seikkoja, joilla tietotekniikkaa voitaisiin hyödyntää huomattavasti enemmän helpottamaan (maahan)muuttoon liittyvien asioiden hoitamista. Nuoret oli nostettu esiin erityisesti siksi, että heidän tietotekninen osaaminen on yleisesti ottaen korkeammalla tasolla kuin vanhempien sukupolvien. Tässä jonkinlaista yhteenvetoa keskustelusta, jonka antia voivat mainiosti hyödyntää resurssien puitteissa nuorten ohella kaikki muutkin.

Tietotekniikkaa hyödynnetään tai voitaisiin paremmin hyödyntää (maahan)muuton yhteydessä:

* rahan lähettämisessä. Nykyisin rahan lähettäminen sähköisesti on kallista ja tutkimuksin on osoitettu, että Afrikan diasporassa asuvat maksavat jopa 20% rahalähetyksien siirtokuluina. Erityisesti maaseudulla tulisi kehittää mobiilirahapalveluita.

* työpaikan löytämisessä. Monet nuoret käyttävät tietoteknisiä palveluita alusta alkaen työpaikan etsimisessä. Tietotekniikkaa voidaan hyödyntää myös työpaikan etsimisessä omaan kotimaahan paluun yhteydessä.

* viisumin ja oleskeluluvan saamiseen laillista maahanmuuttoa varten. Useimmat lailliset maahanmuuttoprosessit edellyttävät internetin kautta tehtyä ajanvarausta ja mahdollisuutta kommunikoida sähköpostin välityksellä.

* muuttoreiteistä päätettäessä. Etenkin epätavanomaisia muuttoreittejä käyttävät nuoret voivat hyödyntää jo ennen lähtöään internetiä tutkiessaan eri mahdollisuuksia. Myös GPS voi auttaa matkan aikana. Meksikossa on kehitetty ns. "Safe migration map", joka kertoo lähes reaaliaikaisesti esimerkiksi eri reiteillä havaituista turvallisuusriskeistä.

* hyväksikäytöstä raportoitaessa. Lasten ja nuorten auttavat puhelimet ovat laajentaneet toimintaansa eri maissa neuvoen ja auttaen hädässä olevia lapsia ja nuoria myös muuton aikana. Joissakin maissa kokeillaan tekstiviestipohjaisen palvelun laajentamista.

* yhdistämään samassa tilanteessa olevia lapsia ja nuoria. Samoja reittejä käyttävät nuoret voivat löytää toisensa ja tuntea siten olonsa vähemmän yksinäisiksi. Tietotekniikka voi myös auttaa nuoria ottamaan yhteyttä vertaistukihenkilöihin ja tukea ja apua tarjoaviin järjestöihin.

* auttamaan yhteydenpidossa vanhempien ja perheen kanssa. The African Movement for Working Children and Youth on työskennellyt teleyhtiön kanssa auttaakseen ilmaisen puhelinlinjan perustamisessa Länsi-Afrikkaan muuttaneiden lasten ja nuorten yhteydenpidon tukemiseksi. Lapset ja nuoret voivat pitää sen avulla yhteyttä perheeseensä muuttaessaan kaupungista toiseen.

* muuttoon liittyvistä oikeuksista tiedotettaessa. Eräät järjestöt ovat perustaneet sosiaaliseen mediaan foorumeita, joiden avulla muuttavat nuoret voivat vaihtaa ajatuksia keskenään muuttoon liittyvistä vaikeuksista. Erilaisten ohjelmien avulla nuorilla voidaan myös tiedottaa heidän oikeuksistaan hyväksikäytön ehkäisemiseksi.

* hallituksen sitouttamiseksi mukaan lapsiin, nuoriin ja muuttoon liittyvään päätöksentekoon. Esimerkiksi Yhdysvalloissa päättäjät ovat ottaneet yhteyttä sosiaalisessa mediassa järjestyneisiin nuoriin ja hyödyntäneet heidän neuvojaan maahanmuuttoon liittyvän lainsäädännön uudistamisen yhteydessä.

Kuva: http://ec.europa.eu
 Keksittekö vielä lisää? Olen itse ollut aina enemmänkin jälkijunassa kuin etujoukoissa mitä tietotekniikan omaksumiseen tulee. Tästä aiheesta käydyn keskustelun yhteenvetoa lukiessa huomaa kuitenkin nopeasti, että tietotekniikkaa, sosiaalista mediaa ja siihen liittyvää voidaan käyttää moniin hyödyllisiin asioihin. Edellytyksenä toki on tietynasteisen infrastruktuurin kehittäminen, jotta edellä mainitut palvelut ja muut sovellukset ovat mahdollisimman helposti niitä tarvitsevien saatavilla ja hyödynnettävissä. Olen kuitenkin perusluonteeltani optimisti, joten haluan uskoa, että tulevaisuudessa yhä useampaan asiaan kehitetään tavalla tai toisella toimiva ratkaisu.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Tervetuloa kommentoimaan tekstejäni. Blogini on kommenttiystävällinen - varaan kuitenkin itselleni oikeuden olla julkaisematta kommentteja, jotka loukkaavat minua tai islamin uskoa.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...