lauantai 20. kesäkuuta 2015

Ramadan on mielentila

Olin hieman epätietoisessa mielentilassa muutama päivä sitten Ramadanin alettua, kun eräs muslimituttavani arveli jättävänsä Ramadanin tänä(kin) vuonna väliin, koska Suomessa on vaikea päästä mukaan pyhän kuukautemme tunnelmaan. Tuttavani kokee, että koska muu yhteiskunta ympärillä ei muutu Ramadanin aikana mihinkään suuntaan, on hänenkin vaikea orientoitua paastoamaan tai muuttumaan mieleltään hengellisemmäksi.

Olen sekä samaa mieltä että eri mieltä.

Olen samaa mieltä siitä, että moneen muuhun maahan verrattuna Suomi sijaitsee sellaisilla leveysasteilla, että Ramadanin sattuessa kesän pisimpiin päiviin voi paastoaminen olla todella haasteellista. Olen myös samaa mieltä siitä, että suurin osa muista Suomessa asuvista (siis ei-muslimeista) ei vietä paastokuukautta eikä yhteiskuntaamme ole suunniteltu toimimaan eri tavalla Ramadanin aikaan, kuten monissa muslimimaissa. Ja olen samaa mieltä siitäkin, että varsinkin verkostoitumattomalle muslimille hengellisen ja psyykkisen vertaistuen saaminen voi olla vaikeaa niin Ramadanin aikana kuin muulloinkin.

Tätä enemmän olen kuitenkin eri mieltä. On erittäin paljon itsestä kiinni, kuinka paljon Ramadanista saa sielullista ravintoa. Omalta kohdaltani voin sanoa, että en ole missään nimessä kovin sosiaalinen, pikemminkin sisäänpäin suuntautunut. Ehkä juuri se on koitunut siunauksekseni. Mielestäni Ramadan on oivallinen aika myös Suomessa pysähtyä Koraanin äärelle. Koraani tarjoaa hengenravintoa myös niille, jotka eivät sairautensa tai muun syyn vuoksi voi kokea hengellistä kasvua paaston muodossa. Olen huomannut, että jos jollekin asialle ei erikseen varaa aikaa, se jää helposti tekemättä. Koraanin lukemiselle varattu kuukausi varmistaa sen, että se todella tulee luettua vähintään kerran vuodessa - mielellään ajan ja ajatuksen kanssa.

Kuva: www.holidaybees.com
Meidän kotitaloutemme on siitä onnekkaassa asemassa, että pystymme katsomaan satelliittikanavilta erityisiä Ramadanin aikana näytettäviä ohjelmia. Nämä sopivat tunnelmannostattajiksi niille, jotka viettävät muutenkin aikaa television äärellä. Toisin sanoen Ramadanin ajaksi voi vaihtaa sitä televisiosarjojen valikoimaa, jota katsoo, sellaisiksi jotka muistuttavat enemmän paastokuukauden sanomasta. Internetin sosiaalisessa mediassa viihtyvillekin on omia ryhmiä, joissa voi nostattaa paastokuukauden tunnelmaa muiden ja itsensä keskuudessa. Myös suomalaisten muslimien keskuudessa on tällaisia ryhmiä ainakin muutama.

Ramadan on myös läheisten ja vähempiosaisten muistamisen ja auttamisen aikaa - tämäkin onnistuu mainiosti Suomessa. Voi ottaa yhteyttä tuttuihin ja sukulaisiin, jotka muulloin arjen kiireissä helposti unohtuvat. Voi tehdä käsitöitä hoitokodin asukkaille tai vastasyntyneiden osastolle. Hyvä mieli ja siunaus on taattu sekä antajalle että vastaanottajalle.

Näiden muutamien lyhyiden esimerkkien kautta tulee selvästi ilmi, että Ramadan on ennen kaikkea mielentila. Vaikka Suomessa yleinen tunnelma voi olla vaikkapa näin juhannuksen aikaan kaikkea muuta kuin hengellinen, voi hengellisyyden löytää omasta sisimmästään melko yksinkertaisilla asioilla. Oikeaan mielentilaan virittäytyminen onnistuu, kun sisäinen aikomus siihen on olemassa.

torstai 18. kesäkuuta 2015

Muslimin perikuva

Näin Ramadanin ensimmäisen päivän kunniaksi ajattelin koota alle hyvin tiivistetysti eräästä artikkelista löytämiäni ihanteellisen muslimin ominaisuuksia. Näitä luonteenpiirteitä ja ominaispiirteitä kohti on meidän hyvä edetä, vaikka täydellisyys kuuluu yksin Jumalalle ja vaikka välillä edistys voi mennä monen mutkan kautta.
Kuva: http://www.verkkouutiset.fi
Millaisia ominaisuuksia sitten on ihanteellisella muslimilla?

1. Fyysinen vahvuus. Terveytemme on siunaus Jumalalta ja se, missä määrin huolehdimme siitä, vaikuttaa kaikkiin elämämme osa-alueisiin. Terveinä pystymme ajattelemaan selkeämmin, meillä on enemmän energiaa tehdä asioita ja olemme psykologisesti vahvempia.

2. Henkinen kurinalaisuus. Hyvinä aikoina on helppo käyttäytyä kunnolla ja kohdella muita esimerkillisesti, mutta vahvaluonteinen ja varma ihminen pysyy lujana myös kohdatessaan vaikeuksia, nälkää, janoa, turhautuneisuutta, vihaa tai muita kielteisinä pidettyjä tunteita.

3. Älyllinen ja koulutuksellinen vahvuus. Islam on kokonainen elämäntapa ja sen ymmärtäminen edellyttää myös todellisuuden ymmärtämistä. Islamin tarkoituksena on tarjota ratkaisuja ihmisten ja ihmiskunnan kohtaamiin haasteisiin. Ilman järkeä ja ajattelukykyä ongelmien ratkaiseminen ei onnistu.

4. Kyky toimeentuloon. Muslimin tulisi pyrkiä tulemaan toimeen omillaan, sillä taloudellinen riippuvuus muista tai äärimmäinen köyhyys vievät paljon voimavaroja muista aktiviteeteista. Tärkeintä olisi löytää taloudellinen tasapaino, olipa varakas tai hieman köyhempi.

5. Puhdas usko. Usko ja oikeanlainen Jumalan palvonta ohjaavat meitä kohti edellä mainittuja ominaisuuksia ja auttavat elämään tuotteliasta ja mielekästä elämää.

6. Ajantaju. Muslimin tulisi pystyä hallitsemaan aikaansa ja pitämään muutkin asiansa hallinnassaan. Elämä on aikaa ja kaikki mikä tappaa aikaa, tappaa itse elämää. Voidaankin ajatella, että jokaisen hengenvedon myötä osa ihmisestä kuolee. Sen takia muslimin tulisi pitää huoli ajastaan ja siitä miten sen käyttää.

7. Hyödyllisyys muita kohtaan. Muslimin tulisi tehdä kaikki tarkoituksenaan palvella Jumalaa ja kaikki mitä Hän pyytää tekemään on ihmiskuntamme hyväksi. Tämän vuoksi meidän tulisi toimia muiden ihmisten hyväksi eikä vain omaa etuamme tavoitellen.

Edellä mainitut kohdat on koottu hieman soveltaen Virtue Mosquen artikkelista The Complete Muslim Personality.

Näiden sanojen myötä toivon kaikille siunattua Ramadania. Antakoon pyhä kuukausi meille uusia voimia kohdata tulevat haasteet ja vahvistakoon se uskoamme johdattaen meitä oikeaan suuntaan.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...